SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS SÄKERHETSGUIDE
Suomen palopäällystöliitto, 2012
Kirja, 64 sivua
kirja
12,00 € + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS SÄKERHETSGUIDE

Den här guiden erbjuder grundläggande information om att utveckla säkerheten på arbetsplatsen. Den behandlar säkerheten ur arbetstagarens och klientens synvinkel.

I guiden koncentrerar man sig speciellt på person- och brandrisker som har identifierats att vara de största riskerna inom branschen. Målet är att fördjupa baskunskaperna och färdigheterna samt skapa förutsättningar för att främja säkerhetskulturen och riskhanteringen.

Materialet stöder social- och hälsovårdsministeriets insturktioner för säkerhetsplanering.