AJANKOHTAISTA

 

25.1.2015 Uusia tuotteita julkaistu

 

 

Poistumisturvallisuusopas
Julkaistu 2014

Poistumisturvallisuusopas on tarkoitettu erityisesti yritysten, virastojen ja laitosten turvallisuudesta vastaaville henkilöille. 

Opas toimii oivallisena työvälineenä poistumisturvallisuutta suunniteltaessa ja poistumisharjoituksia järjestettäessä. Opas sisältää lukuisia esimerkinomaisia tarkistuslistoja.

 

lisätietoja: linkki tuotesivulle

 

Turvallisuuskävelyopas - Toiminnallinen turvallisuuskoulutus
Julkaistu 2014

Turvallisuuskävelyopas – Toiminnallinen turvallisuuskoulutus, on suunniteltu yritysten, hoito- ja oppilaitosten turvallisuusasioista vastaavien sekä muiden turvallisuusalan ammattilaisten käyttöön.

Oppaassa esitellään toiminnallinen opetusmuoto, jota voidaan käyttää opetus- tai ohjausmenetelmänä riskienhallintatyössä, turvallisuuskoulutuksessa ja perehdytyskoulutuksessa.

 

lisätietoja: linkki tuotesivulle

8.4.2014 Uusia tuotteita julkaistu

 

Oppilaitoksen turvallisuusopas 2
Julkaistu 2014

Oppaan tarkoitus on avata oppilaitosten turvallisuudesta vastaaville henkilöille turvallisuuskulttuurin moniselkoista käsitettä ja niitä keinoja, joilla turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää suotuisaan suuntaan.lisätietoja: linkki tuotesivulle

 

Vaarallisen henkilön kohtaaminen USB

Paketti tarjoaa käyttöösi 17 erillistä videota sekä kokonaisen 22-minuutin koulutusvideon USB-muistitikulla, videotiedostoina.
Voit liittää haluamasi videot esim. osaksi omaa powerpoint-koulutusaineistoasi. Materiaali toimitetaan näppärästi kuljetettavalla USB-muistitikulla, joka ei kärsi naarmuista tai pölystä kuten perinteiset DVD-levyt.

 

Voit toistaa videoita suoraan muistitikulta tai kopioida niitä oman tietokoneesi kovalevylle.

 

lisätietoja: linkki tuotesivulle

 

Henkilökunnan toiminta rikostilanteessa USB

Paketti tarjoaa käyttöösi 16 erillistä videota sekä kokonaisen 24-minuutin koulutusvideon USB-muistitikulla, videotiedostoina.
Voit liittää haluamasi videot esim. osaksi omaa powerpoint-koulutusaineistoasi. Materiaali toimitetaan näppärästi kuljetettavalla USB-muistitikulla, joka ei kärsi naarmuista tai pölystä kuten perinteiset DVD-levyt.

 

Voit toistaa videoita suoraan muistitikulta tai kopioida niitä oman tietokoneesi kovalevylle.

 

lisätietoja: linkki tuotesivulle

 

Evakuoinnin perusteet ja pommiuhka USB

Paketti tarjoaa käyttöösi 17 erillistä videota sekä kokonaisen 26-minuutin koulutusvideon USB-muistitikulla, videotiedostoina.
Voit liittää haluamasi videot esim. osaksi omaa powerpoint-koulutusaineistoasi. Materiaali toimitetaan näppärästi kuljetettavalla USB-muistitikulla, joka ei kärsi naarmuista tai pölystä kuten perinteiset DVD-levyt.

 

Voit toistaa videoita suoraan muistitikulta tai kopioida niitä oman tietokoneesi kovalevylle.

 

lisätietoja: linkki tuotesivulle

24.01.2014 Uusi tuote julkaistu : ”Henkilöturvallisuus oppilaitoksissa USB”

Paketti tarjoaa käyttöösi 45 erillistä videota sekä kokonaisen 29-minuutin koulutusvideon USB-muistitikulla, videotiedostoina, kaikki HD teräväpiirtolaadulla.

Käytä videoita osana nykyistä powerpoint-esitystäsi.


Voit liittää haluamasi videot esim. osaksi omaa powerpoint-koulutusaineistoasi. Materiaali toimitetaan näppärästi kuljetettavalla USB-muistitikulla, joka ei kärsi naarmuista tai pölystä kuten perinteiset DVD-levyt.

 

Voit toistaa videoita suoraan muistitikulta tai kopioida niitä oman tietokoneesi kovalevylle.

 

lisätietoja: linkki tuotesivulle

6.11.2013 Uusi tuote julkaistu : "ALKUSAMMUTUS - paloturvallisuuskoulutus USB"

"ALKUSAMMUTUS - paloturvallisuuskoulutus USB"

Paketti tarjoaa käyttöösi 35 erillistä videota sekä kokonaisen 22-minuuttisen koulutusvideon USB-muistitikulla videotiedostoina, kaikki HD teräväpiirtolaadulla.

Käytä videoita osana nykyistä powerpoint-esitystäsi

Voit liittää haluamasi videot esim. osaksi omaa powerpoint- alkusammutuskoulutusaineistoasi. Materiaali toimitetaan näppärästi kuljetettavalla USB-muistitikulla, joka ei kärsi naarmuista tai pölystä kuten perinteiset DVD-levyt. Voit toistaa videoita suoraan muistitikulta tai kopioida niitä oman tietokoneesi kovalevylle.

linkki tuotesivulle

8.10.2013 Myyntiimme tullut uutta materiaalia

RISTIRIIDOISTA RATKAISUIHIN – TYÖKALUJA RISTIRIITOJEN TUNNISTAMISEEN JA RATKAISEMISEEN

Julkaisu tarjoaa käytännönläheisiä keinoja ongelmien ennaltaehkäisyyn, esille ottamiseen sekä käsittelyyn työpaikalla. Julkaisussa edetään ongelmien syistä ja taustoista niiden ratkaisuja kohti.

lisätietoja: linkki tuotesivulle

PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS JA SEN HALLINTA TYÖSSÄ

Oppaan tarkoituksena on kannustaa lukijaa paneutumaan psyykkisen ja sosiaalisen kuormituksen hallintaan samalla laajuudella ja aktiivisuudella kuin fyysisen kuormituksen sekä tapaturmien osalta on totuttu toimimaan.

lisätietoja: linkki tuotesivulle

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS SÄKERHETSGUIDE

Den här guiden erbjuder grundläggande information om att utveckla säkerheten på arbetsplatsen. Den behandlar säkerheten ur arbetstagarens och klientens synvinkel. I guiden koncentrerar man sig speciellt på person- och brandrisker som har identifierats att vara de största riskerna inom branschen.

lisätietoja: linkki tuotesivulle