TURVALLISUUSKÄVELYOPAS – TOIMINNALLINEN TURVALLISUUSKOULUTUS 
Suomen Palopäällystöliitto 2014
Kirja, 48 sivua
Kirja
15,50€ + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

YLEISTÄ

Ihmisillä on usein automaattisena olettamana, että julkiset laitokset, tilat ja työpaikat ovat käyttäjilleen turvallisia. Turvallisuus mielletään aivan liian usein viranomaisasiaksi. Tämä ajatus on lähtökohtaisesti virheellinen. Vastuu turvallisuudesta on ihmisellä itsellään niin työpaikoilla kuin kotonakin. Kun viranomaista tarvitaan paikalle, on turvallisuus jo yleensä menetetty. Henkilöstön asenne turvallisuudesta huolehtimiseen ja jokaisen työntekijän turvallisuusosaamisen taso vaikuttavat oleellisesti koko yhteisön turvallisuuskulttuuriin. Yleisesti ottaen työntekijät ovat usein epävarmoja osaamisestaan ja toimintakyvystään erilaisissa vaaratilanteissa.

Tämä opas pohjautuu osittain Suomen Palopäällystöliiton vuonna 2006 julkaisemaan turvallisuuskävelyoppaaseen. Opas on suunniteltu yritysten, hoito- ja oppilaitosten turvallisuusasioista vastaavien sekä muiden turvallisuusalan ammattilaisten käyttöön. Oppaassa esitellään toiminnallinen opetusmuoto, jota voidaan käyttää opetus. tai ohjausmenetelmänä riskienhallintatyössä, turvallisuuskoulutuksessa ja perehdytyskoulutuksessa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön riskitietoutta omassa toimintaympäristössään periaatteella riskien aiheuttajista riskien tunnistajiksi!