TURVALLISUUSKOULUTUS

OPPILAITOKSEN TURVALLISUUSOPAS 2

POISTUMISTURVALLISUUSOPAS

 

TURVALLISUUSKÄVELYOPAS – TOIMINNALLINEN TURVALLISUUSKOULUTUS


Suomen Palopäällystöliitto 2014
Kirja 56 sivua

Oppaan tarkoitus on avata oppilaitosten turvallisuudesta vastaaville henkilöille turvallisuuskulttuurin moniselkoista käsitettä ja niitä keinoja, joilla turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää suotuisaan suuntaan.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Suomen Palopäällystöliitto 2014
Kirja 44 sivua

Opas toimii oivallisena työvälineenä poistumisturvallisuutta suunniteltaessa ja poistumisharjoituksia järjestettäessä. Opas sisältää lukuisia esimerkinomaisia tarkistuslistoja.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Suomen Palopäällystöliitto 2014
Kirja 48 sivua

Oppaassa esitellään toiminnallinen opetusmuoto, jota voidaan käyttää opetus- tai ohjausmenetelmänä riskienhallintatyössä, turvallisuuskoulutuksessa ja perehdytyskoulutuksessa.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

           
VAARALLISEN HENKILÖN
KOHTAAMINEN USB
VAARALLISEN HENKILÖN
KOHTAAMINEN
 

Kurki Video 2006/2014
USB-muisti, tiedostot 576p25
h264 mpeg4, 4:3 stereo

Paketti tarjoaa käyttöösi 17 erillistä videota sekä kokonaisen 22-minuuttisen koulutusvideon USB-muistitikulla videotiedostoina.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

Kurki Video 2006
DVD Video 22min

Koulutusvideo asiakaspalveluammateissa tms. kohdattavien uhkaavien tilanteiden hallitsemisen eri toimintatavoista.


> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

 

           
HENKILÖKUNNAN TOIMINTA
RIKOSTILANTEESSA USB
HENKILÖKUNNAN TOIMINTA
RIKOSTILANTEESSA
 

Kurki Video 2007/2014
USB-muisti, tiedostot 576p25
h264 mpeg4, 4:3 stereo

Paketti tarjoaa käyttöösi 16 erillistä videota sekä kokonaisen 24-minuuttisen koulutusvideon USB-muistitikulla videotiedostoina.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

Kurki Video 2007
DVD Video 24min

Koulutusvideo rikostilanteessa tai sen jälkeen sovellettavista toiminta-malleista, joiden tavoite on mm. henkilövahinkojen minimointi sekä viranomaisten työn helpottaminen.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

 

 

           
EVAKUOINNIN PERUSTEET
JA POMMIUHKA USB
EVAKUOINNIN PERUSTEET
JA POMMIUHKA
 

Kurki Video 2008/2014
USB-muisti, tiedostot 576p25
h264 mpeg4, 4:3 stereo

Paketti tarjoaa käyttöösi 17 erillistä videota sekä kokonaisen 26-minuuttisen koulutusvideon USB-muistitikulla videotiedostoina.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

Kurki Video 2008
DVD Video 26min

Koulutusvideo evakuoinnin perusteisiin kuuluvista käytännön toimenpiteistä sekä pommiuhkasoiton vastaanottamisesta.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <


 

 

           
HENKILÖTURVALLISUUS
OPPILAITOKSISSA USB
HENKILÖTURVALLISUUS
OPPILAITOKSISSA
 

Kurki Video 2010/2014
USB-muisti, tiedostot 720p25
h264 mpeg4, 16:9 stereo

Paketti tarjoaa käyttöösi 45 erillistä videota sekä kokonaisen 29-minuuttisen koulutusvideon USB-muistitikulla videotiedostoina, kaikki HD teräväpiirtolaadulla.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

Kurki Video 2010
DVD Video 29min

Oppilaitoksia varten suunniteltu koulutusvideo henkilöturvallisuuden perusteista.

 

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

 

           
ALKUSAMMUTTAMINEN
- Paloturvallisuuskoulutus USB
ALKUSAMMUTTAMINEN
- Paloturvallisuuskoulutus
 

Kurki Video 2011/2013
USB-muisti, tiedostot 720p25
h264 mpeg4, 16:9 stereo

Paketti tarjoaa käyttöösi 35 erillistä videota sekä kokonaisen 22-minuuttisen koulutusvideon USB-muistitikulla videotiedostoina, kaikki HD teräväpiirtolaadulla.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

Kurki Video 2011
DVD Video 22min

DVD antaa perustiedot alkusammuttamisesta ja toiminnasta tulipalotilanteessa. DVD soveltuu mainiosti minkä tahansa työpaikan henkilöstön  paloturvallisuuskoulutukseen, ja se toimii myös itseopiskelupakettina ilman erillistä kouluttajaa.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

 

 

           

RISTIRIIDOISTA RATKAISUIHIN – TYÖKALUJA RISTIRIITOJEN TUNNISTAMISEEN JA RATKAISEMISEEN

Koekatseluoikeus :

* Koekatseluoikeus on Kurki Videon ilmainen palvelu, se antaa mahdollisuuden tutustua kaikkiin tuotteisiimme maksutta.
Asiakkaalle ainoa kulu on mahdollinen palautuspostimaksu.
* Koekatselussa olevia ohjelmia ei saa näyttää koulutustilanteessa
* Tuotteen tai tuotteiden mukana seuraa koekatseluun oikeuttava lomake, josta käy ilmi koekatseluun tilatut tuotteet, tilaajan yhteystiedot ja koekatseluaika (14vrk, voidaan pyynnöstä pidentää)
* Jos haluatte palauttaa tuotteen/tuotteet koekatselun jälkeen, liitätte vain koekatselulomakkeen palautettavien tuotteiden mukaan.

Kaikilla tuotteillamme on myös normaali 14 pv:n palautusoikeus, mikäli tilaamanne tuote ei vastaa koulutus- tms. tarpeitanne.

Laajennettu käyttöoikeus:

Kaikkiin videotuotteisiimme on mahdollista saada laajennettu käyttöoikeus, joka antaa mahdollisuuden käyttää tuotteita yksikön sisäisessä verkkoympäristössä (vaikkapa eri toimipisteiden välillä).

Lisätietoja : Laajennettu käyttöoikeus (pdf)

 

Työturvallisuuskeskus TTK, 2013
Kirja, 52 sivua

Julkaisu tarjoaa käytännönläheisiä keinoja ongelmien ennaltaehkäisyyn, esille ottamiseen sekä käsittelyyn työpaikalla. Julkaisussa edetään ongelmien syistä ja taustoista niiden ratkaisuja kohti.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS JA SEN HALLINTA TYÖSSÄ

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS SÄKERHETSGUIDE

OPPILAAN OIKEUDET OPETUSTOIMESSA

Työturvallisuuskeskus TTK, 2012
Kirja, 12 sivua

Oppaan tarkoituksena on kannustaa lukijaa paneutumaan psyykkisen ja sosiaalisen kuormituksen hallintaan samalla laajuudella ja aktiivisuudella kuin fyysisen kuormituksen sekä tapaturmien osalta on totuttu toimimaan.

 

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Suomen Palopäällystöliitto, 2012
Kirja, 64 sivua

Den här guiden erbjuder grundläggande information om att utveckla säkerheten på arbetsplatsen. Den behandlar säkerheten ur arbetstagarens och klientens synvinkel. I guiden koncentrerar man sig speciellt på person- och brandrisker som har identifierats att vara de största riskerna inom branschen.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <Helsingin Kamari Oy 2012
Kirja, 377 sivua

Kirja on ensimmäinen kattava teos oppilaan oikeudellisesta asemasta opetustoimessa.

 

 

 

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

HENKILÖTURVALLISUUS KOULUSSA – Vaarallisen käytöksen ennakointi ja hallinta

OPPILAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN

TYÖTURVALLISUUS HAUTAUSMAALLA

PS-Kustannus, 2011
Kirja, 192 sivua

Tässä kirjassa käsitellään koulujen henkilöturvallisuutta väkivallan ja sen uhan ilmenemisen osalta. Ensisijaisen tarkastelun kohteena ovat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät kouluissa, henkilöstön valmiudet toimia väkivallan ilmenemistä ehkäisevästi, mutta myös silloin, jos väkivallan uhka toteutuu ja heidän on rajoitettava itselleen tai muille vaarallisen oppilaan käyttäytymistä. .

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Tietosanoma, 2012
Kirja, 208 sivua

Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen on tarkoitettu oppilaitosten johtajille ja muille, jotka ovat vastuussa oppilaitosten turvallisuuden kehittämisestä.> lisätietoja <
> tilaa tuote <Työturvallisuuskeskus TTK, 2012
Kirja, 16 sivua

Tämä julkaisu on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät hautausmailla erilaisissa tehtävissä.

 

 


> lisätietoja <
> tilaa tuote <

HÄDÄN HETKELLÄ – PSYYKKISEN ENSIAVUN OPAS

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI OPETUSTYÖSSÄ TYÖTURVALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI PÄIVÄHOIDOSSA

Duodecim ja Punainen Risti
1. -3. painos 2012
Kirja, 120 sivua

Oppaan tavoitteena on saada lukija kiinnostumaan psyykkisen ensiavun taidoista tilanteissa, joissa kohdataan järkytyksen kokeneita ihmisiä. Teos rohkaisee jokaista auttamaan ja tukemaan läheistä järkyttävän tapahtuman yllättäessä.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Työturvallisuuskeskus TTK, 2010
Kirja, 64 sivua

Opas kuvaa opetustyön kehittämiskohteet ja keinot tiivistetysti sekä antaa runsaasti viitteitä lisätietoihin.> lisätietoja <
> tilaa tuote <Työturvallisuuskeskus TTK, 2010
Kirja, 48 sivua

Opas on tarkoitettu julkisen ja yksityisen päivähoidon esimiehille, henkilöstölle ja työsuojeluasiantuntijoille sekä alan opiskelijoille.> lisätietoja <
> tilaa tuote <

TURVALLISESTI HOIVA- JA HOITOTYÖSSÄ – TYÖSKENTELY ASIAKKAAN KODISSA

EREHDYKSET JA UNOHDUKSET SALLIVA ASUINYMPÄRISTÖ TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTAOPAS

Työturvallisuuskeskus TTK, 2009
Kirja, 52 sivua

Oppaaseen on koottu kodissa tapahtuvan hoito-, hoiva- ja palvelutyön säädösten keskeistä sisältöä sekä ohjeita ja esimerkkejä toimenpiteistä.> lisätietoja <
> tilaa tuote <

SPEK 2011
Kirja, 54 sivua

Opas erityisryhmien asumisturvallisuuden kehittämiseen
> lisätietoja <
> tilaa tuote <SPEK 2009, 7. painos
CD + Kirja, 49 sivua

Opas paloturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon vanhusten palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa, sekä mui ssa toimintakyvyltään alentuneiden ja rajoittuneiden henkilöiden käyttöön tarkoitetuissa kohteissa.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

PALOMESTARI SUIHKU

SILTÄ NÄYTTÄÄ PALOMESTARI KARHU PALOMESTARI KARHU JA SAMMUTTAVAT SANKARIT

SPEK
Kirja, 22 sivua

Hauska, informatiivinen paljon tehtäviä sisältävä seikkailukirja. Tarkoitettu 5-12 vuotiaiden palontorjuntavalistukseen.


> lisätietoja <

> tilaa tuote <

SPEK 2007
Kirja, 24 sivua

Palomestari Karhun seurassa lapset oppivat toimimaan oikein hätätilanteessa. Kirja tutustuttaa lapset myös pelastajien työhön. Kirja soveltuu aikuisen ja lapsen yhteisiin turvatuokioihin.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <SPEK 2008
Kirja, 21 sivua

Palomestari Karhun seurassa lapset oppivat toimimaan oikein hätätilanteessa. Kirja tutustuttaa lapset myös pelastajien työhön. Kirja soveltuu aikuisen ja lapsen yhteisiin turvatuokioihin.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <


TYÖNTEKIJÄN TURVALLISUUS
KOULUTUS-DVD PAKETTI
ALKUSAMMUTTAMINEN
- Paloturvallisuuskoulutus
 

 

 

Kurki Video 2012
DVD
( 3 levyä )

Paketti sisältää turvallisuuskoulutus DVD-levyt:
Vaarallisen henkilön kohtaaminen, Henkilökunnan toiminta rikostilanteessa sekä Evakuoinnin perusteet ja pommiuhka.

 

> lisätietoja <
> tilaa tuote <


Kurki Video 2011
DVD Video 22min

DVD antaa perustiedot alkusammuttamisesta ja toiminnasta tulipalotilanteessa. DVD soveltuu mainiosti minkä tahansa työpaikan henkilöstön  paloturvallisuuskoulutukseen, ja se toimii myös itseopiskelupakettina ilman erillistä kouluttajaa.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

ALKUSAMMUTUSHARJOITUSOPAS

TYÖNTEKIJÄN TURVALLISUUSOPAS ASUKKAAN TURVALLISUUSOPAS

Suomen Palopäällystöliitto 2012
Kirja, 34 sivua

Alkusammutusharjoitus – opas turvallisen ja tehokkaan alkusammutuksen opettamiseen.


> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Suomen Palopäällystöliitto 2011
Kirja, 66 sivua

Työntekijän turvallisuusasioiden käsikirja.

 

> lisätietoja <
> tilaa tuote <Suomen Palopäällystöliitto 2009
Kirja, 58 sivua

Opas asukkaiden turvallisuusasioiden osaamisen kartuttamiseksi.


> lisätietoja <
> tilaa tuote <

KAUPAN TURVALLISUUSOPAS

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PALOTURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TURVALLISUUSOPAS

Suomen Palopäällystöliitto 2007
Kirja, 50 sivua

Tämä koulutusaineisto on laadittu jokaisen kaupan työntekijän turvallisuusasioiden käsikirjaksi

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Suomen Palopäällystöliitto 2006
Kirja, 43 sivua

Oppaan tavoitteena on auttaa hotelli-ja ravintola-alan ammattilaisia tunnistamaan työympäristönsä paloturvallisuusriskit, estämään jo ennalta tulipalojen syttyminen sekä omaksumaan oikeat toimintamallit onnettomuustilanteessa.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <Suomen Palopäällystöliitto 2012
Kirja, 64 sivua

Tämä koulutusaineisto on laadittu jokaisen hoito- ja huoltolaitoksen henkilöstön turvallisuusasioiden osaamisen kartuttamiseksi.
> lisätietoja <
> tilaa tuote <

TURVALLISUUSKÄVELYOPAS

TOIMISTO- JA VIRASTOTYÖN TURVALLISUUSKOULUTUS -CD SAIRAALAPALO

Suomen Palopäällystöliitto 2006
Kirja, 35 sivua

Turvallisuuskävelyopas on suunniteltu yritysten, hoito- ja oppilaitosten turvallisuusasioista vastaavien sekä muiden turvallisuusalan ammattilaisten käyttöön

> lisätietoja <
> tilaa tuote <


Suomen Palopäällystöliitto 2009
CD-ROM

Tämä koulutusaineisto on laadittu toimisto- ja virastoympäristöissä työskentelevien turvallisuusosaamisen lisäämiseksi sekä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

kansi_sairaalapalo

Suomen Palopäällystöliitto 2010
DVD Video 15min

DVD sopii hyvin mm. sairaaloiden, terveyskeskusten, vanhainkotien ja muiden hoitolaitosten turvallisuuskoulutustilaisuuksiin.

 

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

VAARAN PAIKKA (CD, kirja)

POISTUMISTURVALLISUUSOPAS
OPPILAITOKSEN
TURVALLISUUSOPAS

Suomen Palopäällystöliitto 2010
CD, Kirja

Oppimateriaali antaa opettajalle ja kasvattajalle hyvät perustiedot turvallisuudesta ja tarjoaa kiinnostavan tavan opettaa näitä todellisia arjen kansalaistaitoja jo pienillekin lapsille.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Suomen Palopäällystöliitto 2010
Kirja 40 sivua

Opas on tarkoitettu yritysten, virastojen tai laitosten turvallisuudesta vastaaville henkilöille.


> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Suomen Palopäällystöliitto 2009
Kirja 66 sivua

Oppilaitoksen turvallisuusopas on tarkoitettu käytettäväksi oppilaitosten turvallisuustyötä ohjeistavana käsikirjana koulun
ja oppilaitoksen arjessa.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <


POISTUMISTURVALLISUUDEN
KOULUTUS -CD
OPPILAITOKSEN
TURVALLISUUSKOULUTUS -CD

 

Suomen Palopäällystöliitto 2011
CD-ROM

Poistumisturvallisuuden koulutus -CD on laadittu työpaikkojen poistumisturvallisuutta kehittävien henkilöiden työkaluksi ja koulutusmateriaaliksi.> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Suomen Palopäällystöliitto 2010
CD-ROM

Tämä CD:llä oleva  koulutusaineisto on laadittu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien turvallisuusosaamisen lisäämiseksi sekä oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <

Kaikilla tuotteillamme on normaali 14 pv:n palautusoikeus, mikäli tilaamanne tuote ei vastaa koulutus- tms. tarpeitanne.

Laajennettu käyttöoikeus:

Kaikkiin videotuotteisiimme on mahdollista saada laajennettu käyttöoikeus, joka antaa mahdollisuuden käyttää tuotteita yksikön sisäisessä verkkoympäristössä (vaikkapa eri toimipisteiden välillä).

Lisätietoja : Laajennettu käyttöoikeus (pdf)


 MUUT KOULUTUS-, VALISTUS- JA OPETUSVIDEOT

SUOMEN YLEISIMPIÄ KASVEJA

NALLE JA HUNAJAPIPARIT ALKUSAMMUTUSTOIMET
Kurki Video 2007
CD Data

"Suomen yleisimpiä kasveja" -CD on kuva-arkisto, joka pitää sisällään yli 500 kuvaa 134:stä eri kasvista.> lisätietoja <

> tilaa tuote <

Kurki Video 2003
DVD Video 12min

4..7-vuotiaille lapsille suunnattu paloturvallisuusalan valistusvideo, jossa käydään tarinan aikana läpi mm. miten palovaroitin toimii ja miten toimia tulipalon sattuessa


> lisätietoja <
> katso otteita videosta <
> tilaa tuote <
Kurki Video 1998/2003
DVD Video 16min

Koulutusvideo alkusammu-tuksesta, jossa esimerkki- ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa.

> lisätietoja <
> katso otteita videosta <
> tilaa tuote <

DOKUMENTIT
OLYMPOS - UNOHDETTU KYLÄ SAMARIAN ROTKO THASSOS - EGEANMEREN HELMI
Kurki Video 2007
DVD Video 10min

Dokumentti Karpathoksen saarella sijaitsevasta pienestä, naisten hallitsemasta kylästä.

> lisätietoja <
> katso otteita videosta <
> tilaa tuote <
Kurki Video 2007
DVD Video 13min

Dokumentti Kreetan saarella sijaitsevasta Euroopan pisimmästä rotkosta.

> lisätietoja <
> katso otteita videosta <
> tilaa tuote <
Kurki Video 2005
DVD / VHS 27min

Thassoksen saari on yksi niistä harvoista paikoista, jonne massaturismi ei ole vielä rantautunut. Toiveiden täyttymys ihmiselle, joka haluaisi löytää oman rauhallisen ranta-paratiisinsa Välimeren saarelta.

> lisätietoja <
> katso otteita videosta <
> tilaa tuote <

MUUT TUOTTEET
HÄKKILINNUT MAAILMANKORTTI - WORLD CARD AURINGON NOUSU KEVÄTPUROLLA
Kurki Video 1996
VHS 39min

Lyhytelokuva koulukiusaamisesta ja ystävyydestä.

> lisätietoja <
> katso otteita videosta <
> tilaa tuote <
Kurki Video 1990 (2007)
DVD Video 22min

Lyhytelokuva neljästä kaveruksesta ja suomalaisesta jääräpäisyydestä.> lisätietoja <

> katso otteita videosta <
> tilaa tuote <
Keijo Takala 1998
CD 72min stereo

Suomalainen luontoäänite. Kevään ensiriemua muuttolintujen palatua Suomeen. Rentouttavia, aamunraikkaita kuunteluhetkiä.
Saatavilla suomen- tai englanninkielisellä kannella.

> lisätietoja <

> tilaa tuote <
         
ANJALANKOSKI - KYMIJOEN KAUPUNKI SELVÄSTI PAREMPI - A-KILLAT    
Kurki Video 2004
DVD Video 19min

Anjalankosken kaupunkia, sen maisemia, palveluja ja kulttuuria esittelevä ei-niin-perinteinen esittelyvideo. Miksi maalla on yleisestikin ottaen parempi asua kuin kaupungissa?


> lisätietoja <
> tilaa tuote <
Anjalankosken A-kilta 2009
DVD 9min stereo

DVD kertoo yleisestä suomalaisesta päihdetilanteesta, A-kiltatoiminnan perusteista kokonaisvaltaisesti sekä A-kiltojen liiton 40-vuotisesta taipaleesta A-kiltojen taustavaikuttajana ja yhdyssiteenä.

> lisätietoja <
> tilaa tuote <