OPPILAITOKSEN TURVALLISUUSOPAS 2
Suomen Palopäällystöliittto 2014 
Kirja, 56 sivua
Kirja
14,00€ + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

YLEISTÄ

Tämän oppaan kirjoittajalla FT Matti Waitisella on pitkä kokemus oppilaitosmaailmasta yleissivistävän koulun opettajana ja rehtorina sekä aikuiskasvattajana. Vuodesta 2001 alkaen hän on toiminut Helsingin Pelastuskoulun rehtorina ja samalla valtakunnallisestikin näkyvässä roolissa oppilaitosturvallisuuden edistäjänä.

Oppaan tarkoitus on avata oppilaitosten turvallisuudesta vastaaville henkilöille turvallisuuskulttuurin moniselkoista
käsitettä ja niitä keinoja, joilla turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää suotuisaan suuntaan.

Opas perustuu keskeisiltä osiltaan Helsingin pelastuskoulun rehtorin Matti Waitisen joulukuussa 2011 julkaisemaan
väitöstutkimukseen "Turvallinen koulu? - Helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista
tekijöistä". Opas pyrkii lähestymään käytännönläheisesti turvallisuutta käsitteenä sekä turvallisuuden yleistä merkitystä
organisaatioille ja yksilöille. Opas tarkastelee myös oppilaitoksen turvallisuustoiminnan lakisääteisiä perusteita ja
muita keskeisiä tekijöitä, joiden varaan oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria voidaan määrätietoisesti rakentaa.
Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tarvitaan Waitisen mukaan oikeita arvoja ja asennetta,
turvallisuuden perusasioiden osaamista ja aktiivista omasta turvallisuusympäristöstä huolehtimista.

Tämä opas kannustaa ja tarjoaa työkaluja oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistyöhön.